บรรยากาศอบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์

water-dropsa
บรรยากาศอบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์
อบรมเป็นวันที่สองแล้ว ในโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียนกลุ่มสนใจ ณ ห้องเรียนรวมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32

ผลงาน

ผลงาน

ทีมวิทยากร

ทีมวิทยากร

อ.วาทการ มูลไชยสุข วิทยากร

อ.วาทการ มูลไชยสุข วิทยากร

อ.วาทการ มูลไชยสุข วิทยากร

อ.วาทการ มูลไชยสุข วิทยากร

อ.วาทการ มูลไชยสุข วิทยากร

อ.วาทการ มูลไชยสุข วิทยากร

นักเรียนกลุ่มสนใจ

นักเรียนกลุ่มสนใจ

นักเรียนกลุ่มสนใจ

นักเรียนกลุ่มสนใจ

นักเรียนกลุ่มสนใจ

นักเรียนกลุ่มสนใจ

นักเรียนกลุ่มสนใจ ภาคปฏิบัติ

นักเรียนกลุ่มสนใจ ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s