วันครู “ผลงานของครูธารทองพิทยาคม”

water-dropsa
วันครู “ผลงานของครูธารทองพิทยาคม”

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม ที่เข้ารับ โล่ และเกียรติบัตรในงานวันครู 16 มกราคม 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนธารทองพิทยาคม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ สพม.32

ผอ.ไพศาล  สังกะเพศ "รางวัล OBEC AWARDS" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555

ผอ.ไพศาล สังกะเพศ “รางวัล OBEC AWARDS” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555

รองฯ กันตาธรณ์ ตะราช "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

รองฯ กันตาธรณ์ ตะราช “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

ครูสัทธา มีอ่อง "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

ครูสัทธา มีอ่อง “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

ครูสัทธา มีอ่อง "รางวัลยกย่องเชิดชูครู สกสค."

ครูสัทธา มีอ่อง “รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 2555 สกสค.”

ครูพิมล มีอ่อง "รางวัลครูดีศรีมัธยม 32"

ครูพิมล มีอ่อง “รางวัลครูดีศรีมัธยม 32”

ครูพิมล มีอ่อง "รางวัล OBEC AWARDS" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555

ครูพิมล มีอ่อง “รางวัล OBEC AWARDS” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555

ครูสมพร ไชยจักร  "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

ครูสมพร ไชยจักร “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

ครูนวลนภา คงสุข  "รางวัลครูดีศรีมัธยม 32"

ครูนวลนภา คงสุข “รางวัลครูดีศรีมัธยม 32”

ครูสุมาลี มีชั้นช่วง "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

ครูสุมาลี มีชั้นช่วง “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

ครูนลินี เจริญตา "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

ครูนลินี เจริญตา “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

ครูวิชัย ชัยอภิสิทธิ์ "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

ครูวิชัย ชัยอภิสิทธิ์ “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

ครูสุทานี อภัยเดช "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"

ครูสุทานี อภัยเดช “รางวัลหนึ่งแสนครูดี”

21 22 23 24 25

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s