ผลงานนักเรียน กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

water-dropsa
ผลงานนักเรียน กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้น ม.4/1

บ้านกาญจนา1

บ้านกาญจนา1

บ้านชลลดา1

บ้านชลลดา1

บ้านณัชชา1

บ้านณัชชา1

06เบญจมาศ1

06เบญจมาศ1

บ้านประกายแก้ว1

บ้านประกายแก้ว1

บ้านปิยะมาศ1

บ้านปิยะมาศ1

บ้านพวงทิพย์1

บ้านพวงทิพย์1

บ้านลดาวัลย์1

บ้านลดาวัลย์1

บ้านศิริรัตน์1

บ้านศิริรัตน์1

บ้านสุดารัตน์1

บ้านสุดารัตน์1

23บ้านอรวรรณ1 24บ้านอารียา1 25บ้านกฤตเมธ1 26บ้านกิตตินันท์1 28บ้านปฐพี1 29บ้านประกายศักดิ์1 33บ้านอรรถนนท์1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s