OBEC AWARDS

water-dropsa

OBEC AWARDS’55
ครูพิมล มีอ่อง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 จังหวัดบุรีรัมย์ ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนืแ เข้าร่วมแข่งขัน OBEC AWARDS’55  ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่าง วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง Saphire Hall9 เมืองทองธานี ประเภทวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เริ่ม Present งาน 7 นาที จาก 10 นาที

เริ่ม Present งาน 7 นาที จาก 10 นาที

กรรมการประเมิน "ประเมินเอกสารหลักฐาน"

กรรมการประเมิน “ประเมินเอกสารหลักฐาน”

กรรมการประเมิน "ประเมินเอกสารหลักฐาน"

กรรมการประเมิน “ประเมินเอกสารหลักฐาน”

กรรมการประเมิน "ประเมินเอกสารหลักฐาน"

กรรมการประเมิน “ประเมินเอกสารหลักฐาน”

กรรมการประเมิน "ประเมินเอกสารหลักฐาน"

กรรมการประเมิน “ประเมินเอกสารหลักฐาน”

ผู้รับการประเมิน แสดงหลักฐาน

ผู้รับการประเมิน แสดงหลักฐาน

ผู้รับการประเมิน ตอบ ข้อซักถาม

ผู้รับการประเมิน ตอบ ข้อซักถาม

08_IMG_3873 09_IMG_3874 10_IMG_3876

บรรยากาศ......

บรรยากาศ……

กรรมการเริ่มสนใจจุดเด่น ผลงาน

กรรมการเริ่มสนใจจุดเด่น ผลงาน

13_IMG_3879 14_IMG_3880 15_IMG_3881 16_IMG_3882 17_IMG_3883 18_IMG_3884 19_IMG_3885 20_IMG_3886 21_IMG_3887 22_IMG_3888

บันทึกภาพร่วมกัน กรรมการ คนที่ 2,3 และ 5(เลขาฯ) จากซ้าย ส่วนซ้ายสุดและขวาสุด กองเชียร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s