ขอแสดงความยินดี

water-dropsa
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่เข้ารับการประเมิน เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ (ด้าน1 และ ด้าน 2) โรงเรียนธารทองพิทยาคม ทุกคน ประกอบด้วย ครูเจษฎา โสเก  เข้ารับการประเมินวิทฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูนุชรี นามราช และครูขวัญนภา นามแก้ว  เข้ารับการประเมินวิทฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อ 28 มีนาคม 2556

นายมาโนช นาคสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม

นายมาโนช นาคสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม

นายสัทธา มีอ่องครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

นายสัทธา มีอ่อง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

นายชำนาญ บุญวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ และนางนุชรี นามราช ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายชำนาญ บุญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ และนางนุชรี นามราช ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายเจษฎา โสเกครู

นายเจษฎา โสเก
ครู

05 06

08

 

นายพเชษฐ์ วิริยะครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
นางขวัญนภา นามแก้ว
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายพเชษฐ์ วิริยะ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
นางขวัญนภา นามแก้ว
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s