วันงดสูบบุหรี่โลก

water-dropsa
วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

   “คนทั้งโลกเขางดสูบบุหรี่กันแล้ว คุณจะยังสูบอยู่อีกหรือ…?”

bantobacco1 bantobacco2 bantobacco3 bantobacco4

         วันงดสูบบุหรี่โลก    วันที่  ๓๑  พฤษภาคม เป็นวัน “งดสูบบุหรี่โลก”  (World No Tobacco Day)  ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๘  (พ.ศ. ๒๕๓๑)  เป็นต้นมา  องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้มีการจัดงานและกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ทั้งภาคของรัฐบาล  ชุมชน  และประชากรโลก ผู้สูบบุหรี่ได้ตระหนักถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้น หากไม่เร่งลด – ละการสูบบุหรี่   แต่ก็เป็นที่น่าประหลาดใจว่าถึงแม้จะมีการรณรงค์กันมาแล้วอย่างเข้มข้นพอสมควร  เราก็ยังพบว่ามีคนบางคนไปซื้อบุหรี่โดยใช้ถ้อยคำสั่งซื้อว่า “มะเร็ง ๑ ซอง”  ซึ่งนี่อาจมองได้สองอย่างคือ

         ๑.  ยอมสละแล้วซึ่งชีวิตเพื่อให้ได้สูบ  หรือเสพเพราะบุหรี่มีสารเสพย์ติดและเขาติดมาก  หรือ

         ๒.  ยังไม่มีความเข้าใจดีพอเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ว่ายังมีโรคร้ายอื่นๆ อีกมากหลาย  ที่สามารถทำลายเขาได้นอกเหนือจากมะเร็ง  ดังนั้นเราจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่มาทบทวนให้ฟังกันอีกครั้งดังนี้

           – บุหรี่เป็นชื่อเรียกชนิดของยาสูบที่คนนิยมมากที่สุด

          – ยาสูบเป็นพืชที่สามารถปลูกได้เจริญงอกงามในสภาพดินและอากาศที่หลากหลาย   ส่วนที่สร้างปัญหาทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบันคือ “ใบ”

          – ใบยาสูบ   มีสารประกอบต่างๆ อยู่มากกว่า  ๔,๐๐๐  ชนิด  เมื่อมีการเผาไหม้จึงเกิดสารเคมี ทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษมากมายในรูปของควัน  และมีอยู่ ๓ ชนิดที่มีบทบาทมากในทางทำลายสุขภาพ   จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเสมอ เมื่อมีการพูดถึงบุหรี่   ได้แก่

             Tar  ที่ให้โทษต่อร่างกายในฐานะที่เป็นสารก่อมะเร็ง

            Nicotine ที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางโดยตรงแบบอ่อนๆ  ทำให้เกิดการเสพย์ติด   ซึ่งก็เหมือนกับสารกระตุ้นอื่นๆ คือทำให้หลอดเลือดเกิดการหดรัดตัว  ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น  หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น  ความอยากอาหารลดลง  และถ้ารับ nicotine เข้าไปในปริมาณที่สูงมากก็จะทำให้มือสั่น  หายใจเร็ว  แต่ปัสสาวะจะน้อยลง

            ส่วน Carbon monoxide จะมีผลต่อการแลกเปลี่ยนและการขนส่งอ๊อกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย  คือระบบนี้จะถูกรบกวน  ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น และมีความต้องการอ๊อกซิเจนสูงขึ้น (ทั้งๆ ที่การขนถ่ายอ๊อกซิเจนถูกรบกวน)  การมอง  การตัดสินใจล้วนถูกรบกวนด้วย

            นอกจากนี้ยังทำให้  Cholesterol เกาะที่หลอดเลือดได้ง่าย – มีการศึกษาในสวีเดน และตีพิมพ์ใน Archives of Internal Medicine ๒๐๐๑;๑๖๑:๙๘๓-๙๘๘ พบว่าผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกข้อสะโพกหักได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่

          โรคที่เกิดจากบุหรี่โดยตรง

        ๑. ระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต   ทำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือด  หลอดเลือดหัวใจตีบ แล้วลงเอยด้วยการเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตาย    ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง  เส้นเลือดแข็ง แต่เปราะและแตกง่าย  หลอดเลือดในสมองตีบตันหรือแตกได้

        ๒. ระบบทางเดินหายใจ  บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคถุงลมโป่งพอง  หลอดลมตีบ  มะเร็งกล่องเสียง และมะเร็งปอด

         ๓. ระบบทางเดินอาหาร  ทำให้เกิดมะเร็งของผนังช่องปาก  หลอดอาหาร  และที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมะเร็งของตับอ่อน เนื่องจากสารพิษที่เกิดจากการสูบยาสูบหรือบุหรี่นั้นเข้าไปสะสมในเลือดและก่อมะเร็งในตับอ่อน

        ๔. ระบบประสาท  ทำให้เสพย์ติด  ทำให้เกิดโรคทางสมองเฉียบพลัน  ในระยะยาวจะทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติได้เช่น มือสั่น หรือ Parkinsonism ซึ่งเป็นผลพวงจากการที่เซลส์สมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตาย เนื่องจากหลอดเลือดสมองที่ไปเลี้ยงเซลล์เหล่านั้นตีบตัน

        ๕. ระบบทางเดินปัสสาวะ  มีการพิสูจน์แล้วว่าบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วย   การสูบบุหรี่หรือยาสูบ  นอกจากจะก่อโทษภัยต่อสุขภาพของตัวผู้สูบเองอย่างที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ยังจะเกิดเคราะห์ภัยต่อผู้อื่นด้วย  โดยอาจจะเป็นคนที่คุณรักก็ได้  เนื่องจากในขณะที่คุณสูบบุหรี่นั้นปริมาณควันบุหรี่จะเข้าไปในปอดของคุณเพียงประมาณ ๑๕% เท่านั้น ส่วนควันอีกประมาณ ๘๕ %  จะล่องลอยสู่บรรยากาศ   จึงเท่ากับว่าคุณกำลังแจกจ่ายความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้แก่ผู้ใกล้ชิด และผู้อื่นด้วยจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

        วันงดสูบบุหรี่โลกเวียนมาอีกรอบหนึ่งแล้ว น่าจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับคุณๆ ที่สูบบุหรี่จะได้ละ-เลิกบุหรี่กันอย่างจริงจังเสียที  การงดบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของทุกคน ถ้ามีความตั้งใจจริง  เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยเขาทำได้สำเร็จมาแล้ว  แล้วทำไมเราจะทำอย่างเขาไม่ได้?

 ที่มา ทรูปลูกปัญญา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s