โพลล์ชี้เฟซบุ๊กยังครองใจวัยรุ่น

water-dropsa

โพลล์ชี้เฟซบุ๊กยังครองใจวัยรุ่น

facebook

         สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์สำรวจวัยรุ่นในเขตกรุงเทพ พบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 อันดับยอดนิยมยังคงเป็น Facebook, Twitter และ YouTube พร้อมระบุร้อยละ 49.69 เห็นว่าไม่ได้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายประจำวันเพิ่มขึ้นหรือลดลง

        ศ.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส พร้อมด้วยอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ กล่าวถึงผลสำรวจการใช้เครื่องมือสื่อสาร ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพฯ พบ 3 อันดับยอดนิยมยังคงเป็น Facebook, Twitter และ YouTube โดยจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-25 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน  1,135 คน พบว่าร้อยละ 87.02 ระบุว่า ระบบการสื่อสารยุคใหม่ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง ทำให้ไม่เสียเวลาและไม่ต้องเดินทาง  โดยร้อยละ 49.69 เห็นว่าไม่ได้ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายประจำวันเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ร้อยละ 27.14 ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายประจำวันลดลง ในขณะที่ร้อยละ 17.8 ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนร้อยละ 5.37 ไม่แน่ใจ

        ศ.ดร.ศรีศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.68 ใช้การสื่อสารออนไลน์มากที่สุดเมื่อเทียบกับการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ และการสื่อสารแบบเจอกันต่อหน้า โดยสาเหตุสำคัญ 5 อันดับที่ใช้การสื่อสารออนไลน์  ได้แก่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงในเวลาเดียวกัน ไม่เสียเวลานาน คิดเป็นร้อยละ 88.14 , ไม่ต้องเดินทาง และสื่อสารได้เข้าใจกับคนหลายกลุ่มในเวลาเดียวกัน ร้อยละ 87.02 , มีช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบ ร้อยละ 83.65 , สามารถส่งภาพ/วีดีโอ/คลิป/ข้อความได้ ร้อยละ 82.37 และไม่เสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 80.29

         สำหรับเครือข่าย Social network ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีผู้นิยมใช้เพื่อการสื่อสารมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ Facebook ร้อยละ 80.26 , Twitter ร้อยละ 76.92 และ YouTube ร้อยละ 71.37 ส่วนผลกระทบจากการใช้ social network กับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.19 ระบุว่า  ไม่ได้ส่งผลให้สามารถทำกิจกรรมทั่วไป เช่น การขับรถ รับประทานอาหาร การนอน หรือการพักผ่อนได้มากขึ้นหรือน้อยลง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 45.46 ยอมรับว่าทำกิจกรรมทั่วไปได้ในเวลาที่ช้าลง

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 18:44 น.

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

water-dropsa

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

asa วันอาสาฬหบูชา

          พอเข้าสู่ช่วงกลางปีประมาณเดือนกรกฎาคมจะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอยู่ ๒ วันด้วยกัน คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งหลายคนคงจะทราบกันดีว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ๒ วันนี้จะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาและยังเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้บำเพ็ญกุศล ร่วมกันทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายและแข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์ 2013

water-dropsa

โครงการค่ายและแข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์ 2013    ระดับมัธยมศึกษา

robot2013
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายและแข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์ 2013  “RMUTI SURIN ROBOT 2013”  และโครงการอบรมนักสร้างหุ่นยนต์รุ่นใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่นี่

        สำหรับนักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม ที่สนใจ สมัครโดยตรงที่ครูบุรีรัมย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและภายในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2556 นี้เท่านั้น สมัครก่อน ได้สิทธิ์ก่อน รับสมัคร 1 ทีม เท่านั้น ทีมละ 3 คน

เตรียมเด็กสู่อาเซียน

water-dropsa

เตรียมเด็กสู่อาเซียน สร้าง′ทัศนคติที่ดี′ต่อเพื่อนบ้าน

asian

          อีกเพียง 2 ปีกว่าๆ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การรวมตัวเป็น “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมมากที่สุด คือ “เตรียมคน” โดยเฉพาะ “เด็กเยาวชน” ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน อ่านเพิ่มเติม