วัยรุ่นไทย 57.21% อ่านข่าวออนไลน์ทุกวัน

water-dropsa

วัยรุ่นไทย 57.21% อ่านข่าวออนไลน์ทุกวัน

วัยรุ่นไทย

         สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์เผยผลสำรวจวัยรุ่นไทยอ่านข่าวออนไลน์ทุกวันถึง 57.21% โดยเฟซบุ๊กยังครองใจอันดับหนึ่ง แต่ให้ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแค่ระดับปานกลาง

        วันนี้(1ส.ค.) ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส พร้อมด้วยอ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ร่วมแถลงผลการสำรวจกลุ่มเยาวชนไทยอายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 1,082 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 51.39%  และเพศชาย 48.61% เกี่ยวกับความถี่ในการในการติดตามข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 57.21% ติดตามข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำทุกวัน  ขณะที่ 31.89 % ติดตามเป็นบางวัน โดยประเภทข่าวสารที่นิยมติดตาม 5 อันดับ ได้แก่ ข่าวเด่นทั่วๆ ไป 82.57% ข่าวบันเทิง 76.66 % ข่าวสังคม 71.58 % ข่าวกีฬา 68.15 % และข่าวการศึกษา 65.98 % ขณะที่ติดตามข่าวการเมือง 60.68 %และข่าวเศรษฐกิจ 56.95 %  โดยสาเหตุสำคัญที่เลือกรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ได้รับข่าวสารรวดเร็วและทันสถานการณ์ 81.85 % ได้รับข่าวสารที่หลากหลาย 79.15 %สามารถติดตามข่าวสารได้ในทุกสถานที่/เวลาสูง 77.28 % สามารถดูภาพ/คลิป ฟังเสียง และอ่านเนื้อหาข่าวได้ 72.72 % และได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวโดยตรง 68.67 %

        ศ.ดร.ศรีศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่าใช้ในการติดตามข่าวสาร ได้แก่ Facebook 81.12 % Twitter 77.9 % และ Instagram 76.45 % และ YouTube 70.95 % ส่วนสื่ออื่นๆที่ใช้ติดตามข่าวสารนอกเหนือจากสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักข่าว 69.87 % สื่อหนังสือพิมพ์ 67.84% และสื่อโทรทัศน์ 63.12% ส่วนความคิดเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง 74.58 % ระบุว่า การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความจำเป็นในสังคมปัจจุบัน ในขณะที่ 25.14 % ระบุว่าข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีความไม่เหมาะสม สำหรับประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของเนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่าเนื้อหาข่าวมีความน่าเชื่อถือและความถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 19:27 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s