วธ. เผยเด็กติดมือถือ-ไลน์-เฟซบุ๊ก เกือบวันละ 8 ชั่วโมง

water-dropsa

วธ. เผยเด็กติดมือถือ-ไลน์-เฟซบุ๊ก เกือบวันละ 8 ชั่วโมง

            วธ. เผยเด็กติดมือถือ-ไลน์-เฟสบุ๊ก เกือบวันละ 8 ชม. ชี้ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน เป็นการสอนให้เด็กรู้พอเหมาะกับการใช้สื่อ

230332

           วันที่ 2 ก.ย. 2556 ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รุ่นที่ 12 ว่าค่ายดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 2-5 ก.ย.ที่วัดสามง่าม จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรม รวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สถานการณ์ปัจจุบันในสังคมและการเรียนรู้เท่าทันสื่อ รวมไปถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(กทม.) 10 แห่งๆ และคณาจารย์ เข้าร่วม อาทิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนแจงร้อนวิทยา โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)

          ศ.ดร.อภินันท์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร การไหลบ่าของวัฒนธรรมข้ามชาติเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนมีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย ยกตัวอย่างเด็กไทยบางคนติดโทรศัพท์ ไม่ใช่แค่การโทรติดต่อสื่อสาร แต่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ในการแชท ไลน์ เฟสบุ๊ก เล่นเกม วันละเกือบ 7-8 ชั่วโมง ในขณะที่เด็กสิงคโปร์จะใช้ในการค้นหาองค์ความรู้มากกว่า ดังนั้น การแก้ปัญหาควรเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เพราะปัจจุบันผู้ใหญ่ก็ติดโทรศัพท์มือถือ ทำให้เด็กเกิดการเลียนแบบ ขณะเดียวกันทุกฝ่ายต้องสร้างให้คำว่า “บวร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งให้เด็กและเยาวชน การจัดค่ายให้ความรู้เท่าทันสื่อ รวมไปถึงการเร่งผลักดันร่างพ.ร.บ.สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรม

          “คำว่าสื่อ สามารถเชื่อมโยงหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ เกม คาราโอเกะ และยังไปเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ด้วย ในเรื่องการนำเสนอเนื้อหาแบบไหนได้ แบบไหนไม่ได้ อย่างสื่อเคเบิลสามารถนำเสนอละครชุดฮอร์โมน มีการขึ้นคำเตือนให้คำแนะนำแก่เด็ก แต่ถ้านำละครฮอร์โมนมาออกอากาศผ่านช่องฟรีทีวี ผมมองว่าน่าจะมีปัญหา แต่สิ่งเหล่านี้มีหลากหลายมาตรฐาน ดังนั้นผู้ใหญ่หรือผู้ตีความคำว่าสื่อต้องมีความชัดเจนก่อน ไม่อย่างนั้นเด็กจะเกิดความสับสนว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำ คาดว่าจะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหารือในเรื่องขอบเขตของสื่อที่จะออกตามร่างพ.ร.บ.สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายในสัปดาห์หน้านี้”รองปลัดวธ. กล่าว

ที่ มา : นสพ. เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 14:02 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s