ขอแสดงความอาลัย ถวายแด่ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

water-dropsa

ขอแสดงความอาลัย ถวายแด่
“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

สมเด็จพระสังฆราช สิ้นพระชนม์SAM_3599

         สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556  สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต

อ่านเพิ่มเติม

ครั้งแรกของทีม

water-dropsa

ครั้งแรก…ทีมหุ่นยนต์บังคับมือ
robot team

ครั้งแรก…ทีมหุ่นยนต์บังคับมือ ของโรงเรียนธารทองพิทยาคม ที่ลงสนามแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เด็กนักเรียนก็ใหม่ ครูก็ถือว่าใหม่ในเรื่องนี้ นักเรียนสนใจอยากทำอยากเรียนรู้ ครูเปิดโอกาส โรงเรียนสนับสนุน

          นักเรียนที่เป็นตัวแทน ประกอบด้วย
1. นายชัยยนต์ สารรัมย์
2. นายอนุชา กำลังรัมย์
3. นายวัชรพงษ์ แสงขำ
ครูผู้ควบคุม นายสัทธา มีอ่อง และนางพิมล มีอ่อง

          ผลจากการแข่งขัน เราทำได้ไม่ดีนัก แต่ทีมอื่นก็ไม่ดีกว่าเรามากนัก เราเลยเบียดขึ้นไปเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 บุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั่งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด นครพนม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ต่อไป

“บุรีรัมย์ วันนี้… เชื่อหรือไม่?” “เมือง เปลี่ยน คน” “คน เปลี่ยน เมือง”

water-dropsa

” บุรีรัมย์ วันนี้ ” … เชื่อหรือไม่?
รายการ Newsy โดย หนุ่ม คงกระพัน
BURIRAM BEYOND UNBELIEVABLE EP.1

อ่านเพิ่มเติม

เงินก้อนสุดท้ายหลังเกษียณ ลงทุนอย่างไรให้งอกเงย

water-dropsa
เงินก้อนสุดท้ายหลังเกษียณ ลงทุนอย่างไรให้งอกเงย

วัยเกษียณ

          สำหรับผู้เกษียณอายุงาน เช้าวันที่ 1 ต.ค.นี้จะเป็นครั้งแรกที่กลุ่มคนเหล่านี้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปทำงาน … หลายท่านยอมรับว่ายังรู้สึกแปลก ๆ กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกัน ยังมีความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารค่าใช้จ่ายว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เพราะเงินก้อนสุดท้ายที่ได้รับหลังเกษียณเป็นเงินที่ได้รับมากกว่าปกติก็จริง แต่หลังจากนี้ไปเมื่อไม่ได้ทำงานแล้ว รายได้จะขาดหายไปในขณะที่รายจ่ายยังคงอยู่  การวางแผนให้เงินทำงานแทนเราจึงควรเกิดขึ้นภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบและมีแบบแผน … อ่านเพิ่มเติม