วันประวัติศาสตร์ศาลโลกอ่านคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร

water-dropsa

วันประวัติศาสตร์ศาลโลกอ่านคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร

คดีเขาพระวิหาร1

         ศาลโลก

yingluck

            วันประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งประเทศต้องจดจำ เมื่อศาลโลกนัดอ่านคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556       ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ซึ่งนัดอ่านคำพิพากษากรณีประเทศกัมพูชายื่นขอตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505 ณ ที่ทำการศาลโลก ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ตามเวลาประเทศไทย โดยศาลโลกได้อ่านคำพิพากษา ด้วยเห็นว่า เป็นอำนาจของศาลโลกที่สามารถรับคำร้องได้ โดยศาลโลกรับพิจารณาตีความตามความเห็นของศาลโลกเอง โดยระบุว่า กรณีนี้ไม่สามารถตีความที่ขัดแย้งกับคำพิพากษาในปี พ.ศ. 2505 ได้ ศาลพิจารณาเห็นว่า ไม่มีอำนาจปักปันเขตแดน และเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยของปราสาทพระวิหาร

         ภายหลังการอ่านคำพิพากษา นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าทีมต่อสู้คดีของไทย สรุปผลการตีความว่า ศาลได้ตัดสินเรื่องพื้นที่บริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหารโดยการบรรยาย แต่ศาลไม่ได้ยกแผนที่ขีดเส้นอย่างชัดเจนว่ามีขนาดเท่าใด ศาลไม่ได้ตัดสินอย่างชัดเจนให้พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งพื้นที่ภูมะเขือ เป็นของกัมพูชา อีกทั้งไม่ได้ระบุเส้นเขตแดน และไม่ได้บอกว่า แผนที่ 1 : 200,000 เป็นเส้นเขตแดน ในท้ายที่สุด ศาลโลกแนะนำให้ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมมือกันดูแลปราสาทพระวิหารในฐานะเป็นมรดกโลก.

         “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” นายกรัฐมนตรี แถลงกรณีกัมพูชายื่นศาลโลกพิจารณาคดีปราสาทพระวิหารว่า รัฐบาลเห็นว่า    เป็นคำพิพากษาที่ทั้ง 2 ประเทศจะต้องหันมาร่วมอนุรักษ์พัฒนาปราสาทพระวิหารที่เป็นมรดกโลก ย้ำรัฐบาลจะรักษาอธิปไตยของประเทศเป็นที่ตั้ง และจะยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน

         น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงจุดยืนของรัฐบาล ภายกลังทราบคำตัดสินของศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหาร ว่า คณะดำเนินคดีฝ่ายไทย ได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ได้ต่อสู้ในแง่กฎหมายและตามกติกาสากลอย่างเต็มที่ และการที่ศาลโลกได้พิจารณาเอกสารหลักฐานของทั้ง 2 ฝ่าย รัฐบาลเห็นว่าเป็นคำพิพากษาที่ให้ความสำคัญกับการที่ทั้ง 2 ประเทศจะต้องเจรจากัน และมีหลายส่วนที่เป็นคุณกับประเทศไทย

         นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ศาลรับฟังข้อต่อสู้ของไทย และได้ตัดสินยืนยันที่จะตัดสินภายในขอบเขตของคำพิพากษาเดิมเมื่อปี 2505 โดยยืนยันว่า คำพิพากษาเดิม ไม่ได้ตัดสินเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา เพราะเป็นประเด็นที่อยู่นอกเหนือจากคำพิพากษาเดิม ซึ่งหมายความว่าศาลไม่รับพิจารณาข้อเรียกร้องของกัมพูชาเหนือพื้นที่ 4.6 ตร.กม. และที่สำคัญศาลไม่ได้ตัดสินเกี่ยวกับแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ว่ามีผลผูกพันกับไทย

         นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ศาลรับตีความเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงปราสาทตามคำพิพากษาเดิม โดยศาลอธิบายว่าเป็นพื้นที่ขนาดเล็กมาก ซึ่งกำหนดขึ้นตามสภาพภูมิศาสตร์ ที่ประกอบขึ้นเป็นยอดเขาพระวิหาร โดยไม่ได้กำหนดเส้นเขตแดน และที่สำคัญไม่รวมพื้นที่ภูมะเขือ ซึ่งในส่วนของพื้นที่บริเวณใกล้เคียงปราสาทนี้ ทั้ง 2 ประเทศจำเป็นต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไป โดยกลไกทวิภาคีที่มีอยู่

       “ศาลได้แนะนำให้ความสำคัญกับการที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกันในกรอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทพระวิหารในฐานะที่เป็นมรดกโลก ดังนั้น รัฐบาลได้สั่งให้ทีมที่ปรึกษากฎหมายศึกษารายละเอียด และสาระสำคัญของคำพิพากษา เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาดำเนินการของรัฐบาลต่อไป” นายกรัฐมนตรีกล่าว

       นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากนั้น ไทยและกัมพูชาจะต้องเจรจาหารือภายใต้กลไกที่มีอยู่ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับได้ของทั้ง 2 ฝ่าย และจะคำนึงถึงขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

       นายกรัฐมนตรียืนยันว่า การดำเนินการของรัฐบาลจะรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง รวมทั้งเกียรติภูมิของชาติ และความเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมกันนี้ รัฐบาลได้สั่งการและกำชับให้ฝ่ายทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ยังคงรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณชายแดน รักษาอธิปไตย และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสันติภาพ สันติสุข และความสงบเรียบร้อย ดังที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด

       “ในนามของรัฐบาล ขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่าง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนพี่น้องคนไทยทุกคนและของชาติอย่างสูงสุด” นายกรัฐมนตรีกล่าว.

ที่มา :  สำนักข่าวไทย อสมท.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s