สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนธารทองพิทยาคม

water-dropsa

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนธารทองพิทยาคม

main
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ (บุรีรัมย์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร ระหว่าง วันที่ 11-15 เดือน ธันวาคม 2556

02โรงเรียน

01โรงเรียน

OBEC AWARDS’56

water-dropsa

OBEC AWARDS’56 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดนครพนม

header_obec-esan63

 

           การนำเสนอผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ ครูพิมล มีอ่อง ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ณ ตึก 4 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

บรรยากาศการเตรียม อ่านเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

 

water-dropsaวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

01 (1) 01 (2)

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอให้คนไทยทุกคนตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อความสำเร็จและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมือง

          ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ ใจความว่า

            “ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาด้วยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีจิตเหล่านั้นด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ร่วมของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมือง ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป”

กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” เนื่องใน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช”

water-dropsa
กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช

           กิจกรรมของคณะครูและฝ่ายบริหาร โรงเรียนธารทองพิทยาคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 255601 02

อ่านเพิ่มเติม