วันพืชมงคล 2557 : The Royal Ploughing Ceremony 2014

water-dropsa

วันพืชมงคล 2557 : The Royal Ploughing Ceremony 2014

พืชมงคล2557

 

           วันพืชมงคล ปี 2557 นี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2557

         ‘พระโคกินน้ำ-หญ้า’ วันพืชมงคล โหรหลวงทำนาย น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร อ่านเพิ่มเติม