สรุปผลการแข่งขัน การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

water-dropsa

สรุปผลการแข่งขัน การงานอาชีพ  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

          งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

34      โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

เกียรติบัตรนักเรียน

เกียรติบัตรครู

สรุปผลการแข่งขัน การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

water-dropsa

สรุปผลการแข่งขัน การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร

ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557   โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

เกียรติบัตรนักเรียน

เกียรติบัตรครู

สรุปผลการแข่งขัน การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

water-dropsa

          สรุปผลการแข่งขัน การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

เกียรติบัตรนักเรียน

เกียรติบัตรครู

สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

water-dropsa

สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนธารทองพิทยาคม

เกียรติบัตรนักเรียน

เกียรติบัตรครู

อ้างอิง คลิกที่นี่