แนะนำการลงทะเบียนใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนธารทองพิทยาคม

water-dropsa

          โปรดกรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ โดยเลือกกรอกข้อมูล ตามสถานะภาพของท่าน ที่ลิงค์ต่อไปนี้

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(Secondary Students)

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(High School Students)

         ครู ฝ่ายบริหาร(Teacher)

         บุคลากร(Personnel) 

แนะนำการลงทะเบียนใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต / Internet Registration “โรงเรียนธารทองพิทยาคม”

          1.  ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่ต้องการใช้งานใหม่ลงชื่อเข้าใช้งาน หรือลงทะเบียนได้ที่ http://10.5.50.1

01

หรือ http://radius1.easyzonecorp.net/

02

            2.  ลงชื่อเข้าใช้งาน โดยใช้ Username, Password ที่ได้รับอนุมัติแล้ว click ที่  Login ได้เลย

03

            หรือลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้รายใหม่ ดังนี้

03_1

           3.  สำหรับผู้ใช้รายใหม่ ที่หน้าลงทะเบียนประกอบด้วย

04

          ลงทะเบียนใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต / Internet Registration “โรงเรียนธารทองพิทยาคม”

         ข้อมูล/Information

         Billing Plan /สถานะภาพ ให้เลือกจากรายการที่กำหนด

         ชื่อ-นามสกุล/Name Surename  แนะนำให้ใช้ภาษาไทย ยกเว้นชาวต่างชาติ ให้ใช้ภาษาอังกฤษ

         Email ใช้ e-mail ที่ใช้งานได้จริง

         หมายเลขโทรศัพท์มือถือ/Mobile Phone

          รหัสบัตรประจำตัวประชาชน/ID Card,Passport ID

         ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต/Internet Information

          UserName  แนะนำ ให้ใช้ภาษา อังกฤษ

          Password   แนะนำ ให้ใช้ไม่เกิน 4 ตัว โดยใช้ 4 ตัวหลังจากรหัสบัตรประจำตัวประชาชน

          Retype-password

          ลงทะเบียน/Register หรือ ยกเลิก/Cancel

ตัวอย่าง

05

หมายเหตุ * ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนเท่านั้น

          กรณีที่ท่านไม่ต้องการลงทะเบียนด้วยตนเอง และต้องการให้ทีมงาน(Staff) ลงทะเบียนให้ท่าน โปรดกรอกข้อมูล สถานะภาพของท่าน ที่ลิงค์ต่อไปนี้

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(Secondary Students)

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(High School Students)

         ครู ฝ่ายบริหาร(Teacher)

         บุคลากร(Personnel) 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s