เรารักโรงเรียน

water-dropsa

        “เรารักโรงเรียน”

ผลงานโครงงานโมเดล โรงเรียนธารทองพิทยาคม  โดยนักเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิชา ง31121 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณ์     กลุ่มที่ 6   สมาชิกในกลุ่ม ปรกอบด้วย

นาย ดนัย บุญเอี่ยม นายสุวรรณ เขียนภาพ นาย จิรนุวัฒน์ ศรีประสิทธิ์    นาย นรวิชญ์ แสงแดง นาย วายุ ประทีปวิจิตร และ นายศราวุฒิ มาลาศรี

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/ผู้สอน : นายสัทธา  มีอ่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s