โมเดลผลงานนักเรียน #1

water-dropsa

         โมเดลผลงานนักเรียน

         โมเดลผลงานกิจกรรมกลุ่มนักเรียน “โครงงานกลุ่ม” วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัส 31121 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 บุรีรัมย์

         ครูผู้สอน/ที่ปรึกษา โครงงาน : นายสัทธา  มีอ่อง

โมเดลผลงานนักเรียน #2

water-dropsa

         โมเดลผลงานนักเรียน

          โมเดลผลงานกิจกรรมกลุ่มนักเรียน “โครงงานกลุ่ม” วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัส 31121 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 บุรีรัมย์

        ครูผู้สอน/ที่ปรึกษา โครงงาน : นายสัทธา  มีอ่อง