วันงดสูบบุหรี่โลก

water-dropsa

 

          -ขอร่วมสนับสนุน “วันงดสูบบุหรี่โลก”

         “31 พฤษภาคม ตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลก”   ชัดเจนนะ…ไม่ต้องแปล…และขยายความนะ…

world no tobacco day

ร่วมเชียร์ นักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2015

water-dropsa

 

         ร่วมเชียร์ นักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2015

          …. เชิญร่วมเชียร์ นักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2015

        …..กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 โดยมีประเทศสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีนักกีฬา 7,000 คน จากทั้งหมด 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมแข่งขัน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5–16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยการแข่งขันฟุตบอล จะเริ่มแข่งขันวันที่ 29 พฤษภาคม ก่อนพิธีเปิด

          sea games28-2558

แนะนำการลงทะเบียนใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนธารทองพิทยาคม

water-dropsa

แนะนำการลงทะเบียนใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนธารทองพิทยาคม

วันพืชมงคล

water-dropsa

วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony)

          วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีนี้กระทำที่ท้องสนามหลวง ตรงกับ วันที่ 13 พฤษภ่าคม ของทุกปี

Royal Ploughing Ceremony

          แรกนาขวัญปี2558 พระโคกินหญ้า-งา ทายว่า”น้ำท่าบริบูรณ์”

          สำหรับพระโคที่ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2558 คือ “พระโคเลิศ” และ “พระโคฟ้า” เป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนทั้งคู่

         โดยในปีนี้ โหรหลวงให้คำพยากรณ์ว่า

         เสี่ยงทายผ้านุ่งปีนี้ได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมามากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

         การเสี่ยงทางพระโคกินเลี้ยงปีนี้

         พระโคกินงา กินหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี