การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธารทองพิทยาคม

water-dropsa การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธารทองพิทยาคม

           การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และระบบการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในโครงการ Google For Education

          การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต และระบบการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทุกท่าน ในโรงเรียน ดำเนินการตามสิทธิ์ของตนเองได้ ดังนี้

         1. การลงชื่อเข้าใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนธารทองพิทยาคม โดยใช้ Username, Password ตามชื่อจริงของท่าน ตามแบบสำรวจ เช่น นายสัทธา มีอ่อง  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า “satdha”  ดังนั้น จึงได้ Username : satdha@thantong สำหรับ Password ให้ใช้ตัวเลข 8 หลักสุดท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น Password : 000000001 ตามลิงค์นี้ (ระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนธารทองพิทยาคม)  ***ใช้ได้เฉพาะในโรงเรียนธารทองพิทยาคมเท่านั้น***

        2. ระบบการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในโครงการ Google For Education ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบได้ ทาง e-mail โดยใช้  Username, Password ตามชื่อจริงของท่าน ตามแบบสำรวจ เช่น นายสัทธา มีอ่อง  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า “satdha”  ดังนั้น จึงได้  Username : satdha@thantong.ac.th สำหรับ Password ให้ใช้ตัวเลข 13 หลักของเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น Password : 1000000000001 โดยผ่าน เว็บไซต์ ตามลิงค์นี้ (Google Apps For Education โรงเรียนธารทองพิทยาคม)

         ทั้งนี้ท่านสามารถใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับการใช้งานตามข้อ 1. ผู้ที่เคยใช้ระบบเดิมจะถูกยกเลิกการใช้งานตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป สำหรับการใช้งานตามข้อ 2. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งให้ท่านเปลี่ยน Password ทันที (แนะนำให้ใช้ตัวเลข 8 หลักสุดท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s