พิธีอุปสมบท พระศรวัสย์ กิตฺติธโร ตอนที่ 2

water-dropsa

          พิธีอุปสมบท พระศรวัสย์ กิตฺติธโร ตอนที่ 2

           พิธีอุปสมบท พระศรวัสย์ กิตฺติธโร ตอนที่ 2 ณ พัทธสีมา วัดทุ่งโพธิ์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พระประสาธน์สารคุณ (อาจ อาวุธปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) พระอุปชฌาย์
25 เมษายน 2559

งานบวช พระศรวัสย์ กิตฺติธโร ตอนที่ 1

water-dropsa

         งานบวช พระศรวัสย์ กิตฺติธโร ตอนที่ 1

          งานบวช พระศรวัสย์ กิตฺติธโร ตอนที่ 1 งานบวช พระศรวัสย์ กิตฺติธโร “ปลงผมนาค และพิธีทำขวัญนาค” 24 เมษายน 2559

น้องมินนี่ งานปิดกล่องชอร์ค

water-dropsa

        น้องมินนี่ งานปิดกล่องชอร์ค

        กิจกรรมปิดกล่องชอร์ค น้องมินนี่ : ด.ญ.ธันยกานต์ มีอ่อง ชั้น อนุบาล 2/2 โรงเรียนบำรุงวิทยา ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 22 มีนาคม 2559

รู้จักโรค Nomophobia 6 ข้อ Check List ติดมือถืออันตรายกว่าที่คิด!

water-dropsa

           รู้จักโรค Nomophobia 6 ข้อ Check List ติดมือถืออันตรายกว่าที่คิด!

โรค nomophobia

      ที่มา :  ไทยรัฐออนไลน์ 29 เม.ย. 2559 07:01