ความรู้เรื่อง สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ที่คุณควรรู้

water-dropsa

%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2

          ความรู้เรื่อง สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ที่คุณควรรู้ (VDO)

        1. หลักการสหกรณ์

        2. วิธีการสหกรณ์

        3. ประเภทของสหกรณ์

        4. โครงสร้างและการบริหารสหกรณ์

        5. การเปรียบเทียบสหกรณ์กับร้านค้า

        6. การบูรณาการกิจกรรม และหลักสูตร

        7. การประชุมสหกรณ์นักเรียน

        8. การบัญชีสหกรณ์นักเรียน

        9. การสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s