บ้านในฝัน

water-dropsa

          บ้านในฝัน

            ตัวอย่างโมเดลบ้านในฝัน

home1-14iso2ap

home1-14iso1ap

home1-14frontap

home1-14front2ap

home1-14backap1

home1-14back1ap

home1-14right1ap

home1-14left1ap

home1-14topap

            ตัวอย่างโมเดลบ้านในฝัน เป็นสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบกิจกรรม มอบหมายงาน 4 และมอบหมายงาน 5.1 วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัส ง31221 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มอบหมายงาน 4 และ มอบหมายงาน 5.1

โมเดลบ้านพักครูแบบ 207

water-dropsa

โมเดลบ้านพักครูแบบ 207

         home1-24-8

          ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ :ประเภทโครงงาน ” โมเดลบ้านพักครู แบบ 207 สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนธารทองพิทยาคม”
Model By Kruburiram ;Mr.Satdha Mee-ong ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

พระเมรุมาศ

water-dropsa

         พระเมรุมาศ

          พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

7-1-2560-11-47-38

7-1-2560-11-56-29

7-1-2560-11-57-05

7-1-2560-11-57-30

7-1-2560-11-45-37

7-1-2560-11-47-38

7-1-2560-11-48-27

7-1-2560-11-51-41

7-1-2560-11-52-28

7-1-2560-11-53-08

7-1-2560-11-53-38\ 7-1-2560-11-54-18

7-1-2560-11-54-51

7-1-2560-11-57-05

           ที่มา http://www.thairath.co.th และดูเพิ่มเติมได้ที่นี่