โมเดลธารทองฯในมุมมองที่แตกต่าง

         โมเดลโรงเรียนธารทองฯในมุมมองที่แตกต่าง

           โมเดลโรงเรียนธารทองพิทยาคม ในมุมมองและบรรยากาศที่แตกต่าง

            บรรยากาศที่ 1

        บรรยากาศที่ 2

        บรรยากาศที่ 3

        บรรยากาศที่ 4

โมเดลมินิรีสอร์ท

          โมเดลมินิรีสอร์ท

          โมเดลมินิรีสอร์ทในบรรยากาศที่แตกต่าง

          บรรยากาศที่ 1

         บรรยากาศที่ 2

          บรรยากาศที่ 3

          บรรยากาศที่ 4

         บรรยากาศที่ 5