วันพืชมงคล

                วันพืชมงคล 2560

                วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony)

                วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีนี้กระทำที่ท้องสนามหลวง ในปีนี้ ตรงกับ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

เสี่ยงทายพระโคกินข้าว ข้าวโพด หญ้า ธัญญาหารผลาหารน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควร
อ่านข่าวต่อได้ที่นี่

วันวิสาขบูชา

             วันวิสาขบูชา

                วันวิสาขบูชา 2560 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                 วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส ก็เลื่อนออกไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ในวันนี้ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพาน ในวันเดียวกันของพระพุทธเจ้า

ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ click