บ้านหลังแรก

                “บ้านหลังแรกในชีวิต” สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2534 ทำโมเดลขึ้นมาใหม่ สเกลอาจจะใกล้เคียงหรือคลาดเคลื่อนจากบ้านจริงไปบ้าง เนื่องจากหาพิมพ์เขียวไม่พบแล้ว สำหรับบ้านจริงในปัจจุบัน เก่ามากพอสมควร สำหรับสถานที่จริงไม่ได้เป็นไปตามภาพนี้ แต่จำลองบรรยากาศขึ้นมาเท่านั้น และคงจะได้เวลารีโนเวทเร็วๆ นี้

อ่านเพิ่มเติม