ธารทองฯมุมมองที่ไม่มีโอกาสเห็น

                    โรงเรียนธารทองพิทยาคม มุมมองที่ใครก็ไม่มีโอกาสเห็นได้ในความเป็นจริง

               (บูรณาการสื่อการเรียนรู้ รายวิชา  ง31221  วิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s