บรรยากาศพี่กับน้อง

บรรยากาศพี่กับน้องรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

         เนื่องในงานประเพณีส่งครูเกษียณกลับบ้าน “ประเพณีส่งพี่กลับบ้าน” โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 วันจันทร์ที่ 18  เดือนกันยายน พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม

ส่งพี่กลับบ้าน

ส่งพี่กลับบ้าน

เนื่องในงานประเพณีส่งครูเกษียณกลับบ้าน “ประเพณีส่งพี่กลับบ้าน” โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 วันจันทร์ที่ 18  เดือนกันยายน พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม

สักการะพระพุทธรูป

สักการะพระพุทธรูป ประจำโรงเรียนธารทองพิทยาคม

          สักการะพระพุทธรูป ประจำโรงเรียนธารทองพิทยาคม เนื่องในงานประเพณีส่งครูเกษียณกลับบ้าน “ประเพณีส่งพี่กลับบ้าน” โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 วันจันทร์ที่ 18  เดือนกันยายน พ.ศ.2560

IMG_1310

อ่านเพิ่มเติม

สักการะศาลเจ้าพ่อลำปลายมาศ

สักการะศาลเจ้าพ่อลำปลายมาศ เนื่องในงานประเพณีส่งครูเกษียณกลับบ้าน “ประเพณีส่งพี่กลับบ้าน” โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32

วันจันทร์ที่ 18  เดือนกันยายน พ.ศ.2560

IMG_1154

IMG_1179

อ่านเพิ่มเติม

สักการะพระภูมิเจ้าที่

           สักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในงานประเพณีส่งครูเกษียณกลับบ้าน “ประเพณีส่งพี่กลับบ้าน” โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32

           วันจันทร์ที่ 18  เดือนกันยายน พ.ศ.2560

IMG_1287

อ่านเพิ่มเติม