รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

           นักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย การแข่งขันการสร้างงาน Animation ด้วย โปรแกรม Adobe Flash CS5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุม วิชชา อัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เนื่องใน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 จัด โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งมี นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ

          นักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม ที่คว้ารับรางวัล ประกอบด้วย นายอำพล ยศแก้วกอง นายปิยะณัฐ แก่นจันทร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้เกียรติบัตร พร้อมเงิน รางวัล 3,000 บาท นางสาวจามจุรี ศรีแก้ว และนางสาวเมธาวี จันทะเมนชัย  ได้รับรางวัลชมเชย  ได้เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 800 บาท ทั้งหมดเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนธารทองพิทยาคม โดยมี ครูสัทธา มีอ่อง เป็นผู้สอน ผู้ฝึกซ้อม และควบคุมเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ นักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s