รางวัลเหรียญทอง

water-dropsa

รางวัลเหรียญทอง

      จากการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปี 2555 จังหวัดชัยภูมิ  ในระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2555 ในนามของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับชาติต่อไป โดยครั้งนี้ ได้รับรางวัล เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 16 คะแนน 90 คะแนน

      นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่
1. นายธวัชชัย  จะรอนรัมย์ ม.6/5
2. นางสาวรัตนาพร  สุมรัมย์ ม.6/5
3. นางสาวเกวลี  ฤทธิ์สาร ม.6/5

      ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม
1. นางพิมล  มีอ่อง
2. นายสัทธา มีอ่อง

ทีมนักเรียน และครูผู้ควบคุม

ทีมนักเรียน และครูผู้ควบคุม

นำเสนอผลงาน

นำเสนอผลงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s