ธารทองฯมุมมองที่ไม่มีโอกาสเห็น

                    โรงเรียนธารทองพิทยาคม มุมมองที่ใครก็ไม่มีโอกาสเห็นได้ในความเป็นจริง

               (บูรณาการสื่อการเรียนรู้ รายวิชา  ง31221  วิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

อ่านเพิ่มเติม

บ้านในฝัน

water-dropsa

          บ้านในฝัน

            ตัวอย่างโมเดลบ้านในฝัน

home1-14iso2ap

home1-14iso1ap

home1-14frontap

home1-14front2ap

home1-14backap1

home1-14back1ap

home1-14right1ap

home1-14left1ap

home1-14topap

            ตัวอย่างโมเดลบ้านในฝัน เป็นสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบกิจกรรม มอบหมายงาน 4 และมอบหมายงาน 5.1 วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัส ง31221 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มอบหมายงาน 4 และ มอบหมายงาน 5.1

โมเดลบ้านพักครูแบบ 207

water-dropsa

โมเดลบ้านพักครูแบบ 207

         home1-24-8

          ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ :ประเภทโครงงาน ” โมเดลบ้านพักครู แบบ 207 สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนธารทองพิทยาคม”
Model By Kruburiram ;Mr.Satdha Mee-ong ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ความรู้เรื่อง สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ที่คุณควรรู้

water-dropsa

%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2

          ความรู้เรื่อง สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ที่คุณควรรู้ (VDO)

        1. หลักการสหกรณ์

        2. วิธีการสหกรณ์

        3. ประเภทของสหกรณ์

        4. โครงสร้างและการบริหารสหกรณ์

        5. การเปรียบเทียบสหกรณ์กับร้านค้า

        6. การบูรณาการกิจกรรม และหลักสูตร

        7. การประชุมสหกรณ์นักเรียน

        8. การบัญชีสหกรณ์นักเรียน

        9. การสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

งานบวช พระศรวัสย์ กิตฺติธโร ตอนที่ 1

water-dropsa

         งานบวช พระศรวัสย์ กิตฺติธโร ตอนที่ 1

          งานบวช พระศรวัสย์ กิตฺติธโร ตอนที่ 1 งานบวช พระศรวัสย์ กิตฺติธโร “ปลงผมนาค และพิธีทำขวัญนาค” 24 เมษายน 2559

น้องมินนี่ งานปิดกล่องชอร์ค

water-dropsa

        น้องมินนี่ งานปิดกล่องชอร์ค

        กิจกรรมปิดกล่องชอร์ค น้องมินนี่ : ด.ญ.ธันยกานต์ มีอ่อง ชั้น อนุบาล 2/2 โรงเรียนบำรุงวิทยา ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 22 มีนาคม 2559