โมเดลผลงานนักเรียน #2

water-dropsa

         โมเดลผลงานนักเรียน

          โมเดลผลงานกิจกรรมกลุ่มนักเรียน “โครงงานกลุ่ม” วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัส 31121 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 บุรีรัมย์

        ครูผู้สอน/ที่ปรึกษา โครงงาน : นายสัทธา  มีอ่อง

โมเดลซุ้มทางเดินโรงเรียนของเรา

water-dropsa

โมเดลซุ้มทางเดิน โรงเรียนของเรา

          โมเดลซุ้มทางเดิน โรงเรียนของเรา ผลงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิชา ง31121 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

         นาย ดนัย บุญเอี่ยม นายสุวรรณ เขียนภาพ

         ครูที่ปรึกษาโครงงาน/ผู้สอน : นายสัทธา มีอ่อง

สรุปผลการแข่งขัน การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

water-dropsa

          สรุปผลการแข่งขัน การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

เกียรติบัตรนักเรียน

เกียรติบัตรครู

สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

water-dropsa

สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนธารทองพิทยาคม

เกียรติบัตรนักเรียน

เกียรติบัตรครู

อ้างอิง คลิกที่นี่