การมีส่วนร่วมถวายดอกไม้จันทน์

 

          การมีส่วนร่วมถวายดอกไม้จันทน์

          การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว ในการถวายดอกไม้จันทน์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ จำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมถวายดอกไม้จันทน์

          การมีส่วนร่วมถวายดอกไม้จันทน์

         การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว ในการถวายดอกไม้จันทน์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ในการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรรยากาศพี่กับน้อง

บรรยากาศพี่กับน้องรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

         เนื่องในงานประเพณีส่งครูเกษียณกลับบ้าน “ประเพณีส่งพี่กลับบ้าน” โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 วันจันทร์ที่ 18  เดือนกันยายน พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม

ส่งพี่กลับบ้าน

ส่งพี่กลับบ้าน

เนื่องในงานประเพณีส่งครูเกษียณกลับบ้าน “ประเพณีส่งพี่กลับบ้าน” โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 วันจันทร์ที่ 18  เดือนกันยายน พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม

สักการะพระพุทธรูป

สักการะพระพุทธรูป ประจำโรงเรียนธารทองพิทยาคม

          สักการะพระพุทธรูป ประจำโรงเรียนธารทองพิทยาคม เนื่องในงานประเพณีส่งครูเกษียณกลับบ้าน “ประเพณีส่งพี่กลับบ้าน” โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 วันจันทร์ที่ 18  เดือนกันยายน พ.ศ.2560

IMG_1310

อ่านเพิ่มเติม

สักการะศาลเจ้าพ่อลำปลายมาศ

สักการะศาลเจ้าพ่อลำปลายมาศ เนื่องในงานประเพณีส่งครูเกษียณกลับบ้าน “ประเพณีส่งพี่กลับบ้าน” โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32

วันจันทร์ที่ 18  เดือนกันยายน พ.ศ.2560

IMG_1154

IMG_1179

อ่านเพิ่มเติม