โมเดลในจินตนาการ

โมเดลในจินตนาการ บ้านครูบุรีรัมย์

….ใครบ้างที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบข้าง  ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าผมอยากเปลี่ยนแปลงในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าจำเป็น
คุณมองเห็นตัวตนของคุณเองในความเป็นจริงกี่มิติ คนอื่นต่างหากที่มองเห็นคุณในมิติที่มากกว่า  บางครั้งเราต้องการจะปฏิวัติตัวเองด้วยซ้ำไป แต่ในความเป็นจริงกลับเป็นไปไม่ได้  แต่จินตนาการของเราต่างหากที่ไม่มีขอบเขตและขึดจำกัด  …ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆ ว่าผมสร้าง “จินตนาการ” จากสิ่งที่เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้จากบ้านของผมเอง…….แต่สำหรับคนอื่นไม่ต้องมีจินตนาการก็สามารถมีได้โดยไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาใดๆเลย แต่มันไม่ใช่สำหรับผม….

อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมถวายดอกไม้จันทน์

          การมีส่วนร่วมถวายดอกไม้จันทน์

         การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว ในการถวายดอกไม้จันทน์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ในการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม

วันอาสาฬหบูชา

          วันอาสาฬหบูชา

          ความสำัญ

         วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น “สัมมาสัมพุทธะ” คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก “พระปัจเจกพุทธเจ้า” ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า “วันพระธรรม”

          วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา และด้วยการที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกดังกล่าว พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า “วันพระสงฆ์”

อ่านเพิ่มเติม

บ้านหลังแรก

                “บ้านหลังแรกในชีวิต” สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2534 ทำโมเดลขึ้นมาใหม่ สเกลอาจจะใกล้เคียงหรือคลาดเคลื่อนจากบ้านจริงไปบ้าง เนื่องจากหาพิมพ์เขียวไม่พบแล้ว สำหรับบ้านจริงในปัจจุบัน เก่ามากพอสมควร สำหรับสถานที่จริงไม่ได้เป็นไปตามภาพนี้ แต่จำลองบรรยากาศขึ้นมาเท่านั้น และคงจะได้เวลารีโนเวทเร็วๆ นี้

อ่านเพิ่มเติม