ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 4

water-dropsa
ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 4 : ด่านซ้าย- ภูเรือ 3 มกราคม 2556

ด่านซ้าย-ภูเรือ "ผีตาโขน"

ด่านซ้าย-ภูเรือ “ผีตาโขน”

ไร่องุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ไร่องุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ไร่องุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ไร่องุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ไร่องุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ไร่องุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ห้องชิมไวน์ ชาโต เดอ เลย

ห้องชิมไวน์ ชาโต เดอ เลย

ห้องบ่มไวน์ ชาโต เดอ เลย

ห้องบ่มไวน์ ชาโต เดอ เลย

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 1

ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 3

water-dropsa
ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 3 : อุทยานแห่งชาตภูหินร่องกล้า  2 มกราคม 2556

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า "ลานหินแตก"

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า “ลานหินแตก”

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า "ลานหินแตก"

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า “ลานหินแตก”

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า "ลานหินแตก"

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า “ลานหินแตก”

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า "ลานหินแตก"

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า “ลานหินแตก”

ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 2

water-dropsa
ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 2 ภูทับเบิก ;2 มกราคม 2556

 จุดสูงสุด ภูทับเบิก

จุดสูงสุด ภูทับเบิก

 จุดสูงสุด ภูทับเบิก

จุดสูงสุด ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก

มะเขือการ์ตูน ภูทับเบิก

มะเขือการ์ตูน ภูทับเบิก

โรงเตี๊ยม ภูทับเบิก

โรงเตี๊ยม ภูทับเบิก

ร้านค้า ภูทับเบิก

ร้านค้า ภูทับเบิก

โรงเตี๊ยม ภูทับเบิก

โรงเตี๊ยม ภูทับเบิก

ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 5

water-dropsa
ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 5 เชียงคาน และ แก่งคุดคู้ 3 – 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

แม่น้ำโขง เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

แม่น้ำโขง เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

แม่น้ำโขง เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

แม่น้ำโขง เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

แม่น้ำโขง เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

แม่น้ำโขง เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

ถนนคนเดิน เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

ถนนคนเดิน เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

ถนนคนเดิน เชียงคาน 3 - 4 มกราคม 2556

ถนนคนเดิน เชียงคาน 3 – 4 มกราคม 2556

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 1

water-dropsa
ทริปปีใหม่ ไม่ไปไม่รู้ ตอน 1 เที่ยวเขาค้อ เพชรบูรณ์

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 1 มกราคม 2556

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 1 มกราคม 2556

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 1 มกราคม 2556

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 1 มกราคม 2556

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 1 มกราคม 2556

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 1 มกราคม 2556

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 1 มกราคม 2556

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 1 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

เที่ยวเขาค้อ 1-2 มกราคม 2556

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25