ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

งานและกิจกรรม วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 ศึกษาค้นคว้า และจัดทำรายงาน
เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า จัดทำรายงาน เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

ให้นักเรียนจัดทำรายงาน ดังนี้

รายงาน 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

รายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้

ข้อแนะนำ
1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming) โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
1.3 จัดทำหน้าคำนำ
1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)
1.6 เอกสารอ้างอิง
2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน6″
2.2 ส่งงานที่ yahoo groups ict31141 เท่านั้น

http://asia.groups.yahoo.com/group/ict31141/

2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น ม.4/…. ปี 2555 ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน6″ ไปเก็บไว้
3. กำหนดส่งงาน ดังนี้
ม. 4/1 ส่ง 27 สิงหาคม 2555
ม. 4/2 ส่ง 28 สิงหาคม 2555
ม. 4/3 ส่ง 28 สิงหาคม 2555
ม. 4/4 ส่ง 27 สิงหาคม 2555
ม. 4/5 ส่ง 28 สิงหาคม 2555
ม. 4/6 ส่ง 28 สิงหาคม 2555

Google ไดรฟ์ เก็บได้ครบ แบ่งปันได้อย่างใจ


Google ไดรฟ์ เก็บได้ครบ แบ่งปันได้อย่างใจ อยากให้ลองเข้าไปใช้ดู ประหยัดเงินค่า flash ไปตั้ง 5GB ไปตรงนี้เลย ของฟรี

https://drive.google.com/start#home

งานและกิจกรรม วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ


งานและกิจกรรม วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า จัดทำรายงาน เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

ให้นักเรียนจัดทำรายงาน  ดังนี้

รายงาน 5 เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 รายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้

ข้อแนะนำ
 1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
      1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
      1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
      1.3 จัดทำหน้าคำนำ
      1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
      1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
      1.6 เอกสารอ้างอิง
 2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
      2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน5″
      2.2 ส่งงานที่  yahoo groups ict31141 เท่านั้น

          http://asia.groups.yahoo.com/group/ict31141/

       2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น  ม.4/…. ปี 2555  ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
              ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว  และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน5″ ไปเก็บไว้
 3. กำหนดส่งงาน ดังนี้
        ม. 4/1 ส่ง 14 สิงหาคม 2555
        ม. 4/2 ส่ง 14 สิงหาคม 2555
        ม. 4/3 ส่ง 15 สิงหาคม 2555
        ม. 4/4 ส่ง 14 สิงหาคม 2555
        ม. 4/5 ส่ง 14 สิงหาคม 2555
        ม. 4/6 ส่ง 15 สิงหาคม 2555

แจ้งปิดเว็บ Yahoo! Groups “m4_2554”


แจ้งปิดเว็บ Yahoo! Groups “m4_2554”
แจ้งสมาชิกทุกคน ทางผู้ดูแลของแจ้งปิด เว็บ Yahoo! Groups “m4_2554” เป็นการถาวรตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกย้ายข้อมูลเดิม หรือสมัครสมาชิกใหม่ที่
http://asia.groups.yahoo.com/group/ict31141/   (เว็บ Yahoo! Groups ใหม่ชื่อ “ict31141”)มีข้อสงสัยสอบถามได้ครับ

แจ้งเปลี่ยนแปลงและการย้าย Group และการย้ายข้อมูลสำหรับ นักเรียน ชั้น ม.4 ทุกคน


แจ้งเปลี่ยนแปลงและการย้าย Group และการย้ายข้อมูลสำหรับ นักเรียน ม.4 ทุกคนที่เรียน วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนทุกคนย้ายข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน http://asia.groups.yahoo.com/group/m4_2554/ ทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ http://asia.groups.yahoo.com/group/ict31141/ ซึ่งเป็น Group ใหม่ เนื่องจาก group เดิมมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
มีปัญหาติดต่อครูผู้สอนโดยเร็วที่สุด

แบบทดสอบกลางภาค วิชา ง31141 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

แบบทดสอบกลางภาค วิชา ง31141 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ให้นักเรียนคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ เพื่อทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบกลางภาค วิชา ง31141 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555