ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

งานและกิจกรรม วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 ศึกษาค้นคว้า และจัดทำรายงาน
เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า จัดทำรายงาน เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

ให้นักเรียนจัดทำรายงาน ดังนี้

รายงาน 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)

รายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้

ข้อแนะนำ
1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming) โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
1.3 จัดทำหน้าคำนำ
1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Software & Introduction to Programming)
1.6 เอกสารอ้างอิง
2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน6″
2.2 ส่งงานที่ yahoo groups ict31141 เท่านั้น

http://asia.groups.yahoo.com/group/ict31141/

2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น ม.4/…. ปี 2555 ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน6″ ไปเก็บไว้
3. กำหนดส่งงาน ดังนี้
ม. 4/1 ส่ง 27 สิงหาคม 2555
ม. 4/2 ส่ง 28 สิงหาคม 2555
ม. 4/3 ส่ง 28 สิงหาคม 2555
ม. 4/4 ส่ง 27 สิงหาคม 2555
ม. 4/5 ส่ง 28 สิงหาคม 2555
ม. 4/6 ส่ง 28 สิงหาคม 2555

Google ไดรฟ์ เก็บได้ครบ แบ่งปันได้อย่างใจ


Google ไดรฟ์ เก็บได้ครบ แบ่งปันได้อย่างใจ อยากให้ลองเข้าไปใช้ดู ประหยัดเงินค่า flash ไปตั้ง 5GB ไปตรงนี้เลย ของฟรี

https://drive.google.com/start#home

งานและกิจกรรม วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ


งานและกิจกรรม วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า จัดทำรายงาน เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

ให้นักเรียนจัดทำรายงาน  ดังนี้

รายงาน 5 เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 รายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้

ข้อแนะนำ
 1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
      1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
      1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
      1.3 จัดทำหน้าคำนำ
      1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
      1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
      1.6 เอกสารอ้างอิง
 2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
      2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน5″
      2.2 ส่งงานที่  yahoo groups ict31141 เท่านั้น

          http://asia.groups.yahoo.com/group/ict31141/

       2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น  ม.4/…. ปี 2555  ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
              ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว  และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน5″ ไปเก็บไว้
 3. กำหนดส่งงาน ดังนี้
        ม. 4/1 ส่ง 14 สิงหาคม 2555
        ม. 4/2 ส่ง 14 สิงหาคม 2555
        ม. 4/3 ส่ง 15 สิงหาคม 2555
        ม. 4/4 ส่ง 14 สิงหาคม 2555
        ม. 4/5 ส่ง 14 สิงหาคม 2555
        ม. 4/6 ส่ง 15 สิงหาคม 2555

แจ้งปิดเว็บ Yahoo! Groups “m4_2554”


แจ้งปิดเว็บ Yahoo! Groups “m4_2554”
แจ้งสมาชิกทุกคน ทางผู้ดูแลของแจ้งปิด เว็บ Yahoo! Groups “m4_2554” เป็นการถาวรตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกย้ายข้อมูลเดิม หรือสมัครสมาชิกใหม่ที่
http://asia.groups.yahoo.com/group/ict31141/   (เว็บ Yahoo! Groups ใหม่ชื่อ “ict31141”)มีข้อสงสัยสอบถามได้ครับ

แจ้งเปลี่ยนแปลงและการย้าย Group และการย้ายข้อมูลสำหรับ นักเรียน ชั้น ม.4 ทุกคน


แจ้งเปลี่ยนแปลงและการย้าย Group และการย้ายข้อมูลสำหรับ นักเรียน ม.4 ทุกคนที่เรียน วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนทุกคนย้ายข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน http://asia.groups.yahoo.com/group/m4_2554/ ทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ http://asia.groups.yahoo.com/group/ict31141/ ซึ่งเป็น Group ใหม่ เนื่องจาก group เดิมมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
มีปัญหาติดต่อครูผู้สอนโดยเร็วที่สุด

แบบทดสอบกลางภาค วิชา ง31141 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

แบบทดสอบกลางภาค วิชา ง31141 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ให้นักเรียนคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ เพื่อทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบกลางภาค วิชา ง31141 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

แจ้งเลื่อนสอบกลางภาควิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ ม.4/1,4/2.4/3,4/4,4/5 และ 4/6

แจ้งเลื่อนสอบกลางภาควิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ ม.4/1,4/2.4/3,4/4,4/5 และ 4/6
ม.4/1 เลือนไปสอบ วันที 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 9.30 น.
ม.4/2 เลือนไปสอบ วันที 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 9.30 น.
ม.4/3 เลือนไปสอบ วันที 1 สิงหาคม 2555 เวลา 10.20 – 11.20 น.
ม.4/4 เลือนไปสอบ วันที 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.40 – 13.40 น.
ม.4/5 เลือนไปสอบวันที 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.40.30 – 13.40 น.
ม.4/6 เลือนไปสอบวันที 1 สิงหาคม 2555 เวลา 12.40.30 – 13.40 น.

งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

ให้นักเรียนจัดทำรายงาน 2 เรื่อง ดังนี้

1. รายงาน 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. รายงาน 4 เรื่อง คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. ส่งงานทั้งหมดที่  yahoo groups m4_2554 เท่านั้น

http://asia.groups.yahoo.com/group/m4_2554/

 รายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้

รายงาน เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อแนะนำ
 1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
      1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
      1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
      1.3 จัดทำหน้าคำนำ
      1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
      1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญดังนี้
             1.5.1 ความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร
             1.5.2 อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่าย
             1.5.3 ชนิดของระบบเครือข่าย
             1.5.4 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน                      
             1.5.5 ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
       1.6 เอกสารอ้างอิง
 2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
      2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน3”
      2.2 ส่งงานที่  yahoo groups m4_2554 เท่านั้น

          http://asia.groups.yahoo.com/group/m4_2554/

       2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น  ม.4/…. ปี 2555  ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
              ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว  และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน3” ไปเก็บไว้
 3. กำหนดส่งงาน ดังนี้ 
        ม. 4/1 ส่ง 23 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/2 ส่ง 24 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/3 ส่ง 25 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/4 ส่ง 23 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/5 ส่ง 24 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/6 ส่ง 25 กรกฏาคม 2555

รายงาน เรื่อง คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ข้อแนะนำ
 1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
      1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
      1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
      1.3 จัดทำหน้าคำนำ
      1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
      1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญดังนี้
             1.5.1 ความสำคัญของคุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
             1.5.2 คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และชนิดของคอมพิวเตอร์
             1.5.3 อุปกรณ์ต่อพ่วงและชนิดของอุปกรณ์ต่อพ่วง
     1.6 เอกสารอ้างอิง
 2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
      2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน4”
      2.2 ส่งงานที่  yahoo groups m4_2554 เท่านั้น

          http://asia.groups.yahoo.com/group/m4_2554/

       2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น  ม.4/…. ปี 2555  ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
              ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว  และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน4” ไปเก็บไว้
 3. กำหนดส่งงาน ดังนี้ 
        ม. 4/1 ส่ง 23 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/2 ส่ง 24 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/3 ส่ง 25 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/4 ส่ง 23 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/5 ส่ง 24 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/6 ส่ง 25 กรกฏาคม 2555

มีข้อสงสัย ปัญหา หรือ อุปสรรคใดๆ ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

บทเรียนที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

บทเรียนและแบบทดสอบที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์