โมเดลมินิรีสอร์ท

          โมเดลมินิรีสอร์ท

          โมเดลมินิรีสอร์ทในบรรยากาศที่แตกต่าง

          บรรยากาศที่ 1

         บรรยากาศที่ 2

          บรรยากาศที่ 3

          บรรยากาศที่ 4

         บรรยากาศที่ 5

สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

water-dropsa

                สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

บ้านในฝัน

water-dropsa

          บ้านในฝัน

            ตัวอย่างโมเดลบ้านในฝัน

home1-14iso2ap

home1-14iso1ap

home1-14frontap

home1-14front2ap

home1-14backap1

home1-14back1ap

home1-14right1ap

home1-14left1ap

home1-14topap

            ตัวอย่างโมเดลบ้านในฝัน เป็นสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบกิจกรรม มอบหมายงาน 4 และมอบหมายงาน 5.1 วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัส ง31221 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มอบหมายงาน 4 และ มอบหมายงาน 5.1

โมเดลบ้านพักครูแบบ 207

water-dropsa

โมเดลบ้านพักครูแบบ 207

         home1-24-8

          ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ :ประเภทโครงงาน ” โมเดลบ้านพักครู แบบ 207 สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนธารทองพิทยาคม”
Model By Kruburiram ;Mr.Satdha Mee-ong ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

พระเมรุมาศ

water-dropsa

         พระเมรุมาศ

          พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

7-1-2560-11-47-38

7-1-2560-11-56-29

7-1-2560-11-57-05

7-1-2560-11-57-30

7-1-2560-11-45-37

7-1-2560-11-47-38

7-1-2560-11-48-27

7-1-2560-11-51-41

7-1-2560-11-52-28

7-1-2560-11-53-08

7-1-2560-11-53-38\ 7-1-2560-11-54-18

7-1-2560-11-54-51

7-1-2560-11-57-05

           ที่มา http://www.thairath.co.th และดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

ปฏิทินหยุดยาว ปี 2560

water-dropsa

         ปฏิทินหยุดยาว  ปี 2560

          cardendar2017

ที่มา : ไทยรัฐ เคาต์ดาวน์ปี 59 ตั้งตารอปี 60 เปิดปฏิทินหยุดยาว

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/infographic/557-Holiday-2017